Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διακήρυξη υπ’ αριθμό : ΑΔ Φ. 602.2/39/286698/Σ.2117/12 Ιουλ 19/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια δύο (2) Καλαθοφόρων Ανυψωτικών Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων, έναντι εκτιμώμενης Αξίας ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα (88.709,60) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00πμ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρας 11.00.

Ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 18 Ιουλίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 77074, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

Προηγούμενο Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε ‘Εξω» μέχρι 30/09/2019

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας