Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Χημικών Αντιδραστηρίων (Βιοχημικών Εξετάσεων) με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :33696300-8. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 148.011,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 30-11-2018 και ώρα 00:00:01. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9-12-2018 και ώρα 17:00:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 14-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΡΘΡΟ 1.6 ΟΤΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 61829. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 62934 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Προηγούμενο Απονομή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Σεμιναρίων από το Επιμελητήριο Πιερίας, 14 Νοε. 2018

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας