Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια ενός Μηχανήματος Άσηπτης Συγκόλλησης

Προμήθειας ενός Μηχανήματος άσηπτης συγκόλλησης με απευθείας ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση, Καλεί σε υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν παρακάτω, προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 3-12-2018 ημέρα Δευτέρα και έως 14.30μμ.

Previous Απονομή Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Σεμιναρίων από το Επιμελητήριο Πιερίας, 14 Νοε. 2018

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter