Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια Η/Υ και σκάνερ

To ΓΝ Κατερίνης σύμφωνα με το αριθμ. 3/12-5-2020 θέμα 14ο πρακτικό Δ.Σ., προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 25 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 2 Σκάνερ, με κριτήριο κατακύρωσης (την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής)και συνολικού προϋπολογισμού 23.500,00 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 02-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου, 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 01-07-2020 ημέρα Τετάρτη. Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr, στη Διαύγεια, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προηγούμενο Κέντρα Ικανοτήτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας