Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια γαντιών

To Γ.Ν. Κατερίνης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23ο /29-12-2020 (θέμα 2ο Γ) πρακτικό Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σε “ΓΑΝΤΙΑ” συνολικού προϋπολογισμού 41.829,04€ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17-03-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του τμήματος προμηθειών του Νοσοκομείου, 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16-03-2021 και ώρα 14.30 μ.μ. στο τμήμα προμηθειών. Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η συμφερότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει μόνο της τιμής( χαμηλότερη τιμή). Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr, στη Διαύγεια, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προηγούμενο Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας