Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια εντύπων

Το Γ.Ν. Κατερίνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Εντύπων με κριτήριο κατακλυρωσης (την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής) και συνολικού προϋπολιγισμού 12.000,00 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5/3/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφελια του Νοσοκομείου, 6ο χλμ. Κατερίνης-Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 4/3/2020 ημέρα Τετάρτη. Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr, στη Διαύγεια, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προηγούμενο Expanding the Coffee & Tea Industry Expo, 27.2-1.03 2020, Κωνσταντινούπολη-Τουρκία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας