Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων

To Γ.Ν. Κατερίνης – Ψυχιατρικός τομέας, σύμφωνα με το αριθμ. αρ. 4/27-5-2020 (ΘΕΜΑ 8ο) πρακτικό Δ.Σ., προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 4-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου, 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 4-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11η π.μ. (πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού).Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαμηλότερη τιμή),Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr στην καρτέλα Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προηγούμενο Π.Ε. Πιερίας – Απευθείας ανάθεση προμήθειας καλοκαιρινών ειδών ατομικής προστασίας για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους της Π.Ε. Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας