Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια ποικίλων έντυπων υλικών

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια «ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» (CPV 22900000-9).

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 11.493,95€ χωρίς ΦΠΑ ή 14.252,50 € με Φ.Π.Α. και θα διενεργηθεί στις 22-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, στο τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, μέχρι την Τετάρτη 21-04-2021 και ώρα 14.30μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν έρθει στην υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας
Διεύθυνση: 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά, 601 00 Κατερίνη
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2351350347,2351350375
Προηγούμενο Έναρξη υποβολών για τον B’ κύκλο της Δράσης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας