Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης: Προμήθεια σε φωτοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι

To Γ.Ν. Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια σε φωτοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι, συνολικού προϋπολογισμού 6.842,20 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 07-07-2020 και ώρα 14.30 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η συμφερότερη προσφορά, αποκλειστικά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr, στη Διαύγεια, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προηγούμενο Κέντρα Ικανοτήτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας