Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια χάρτινες σακούλες και χαρτί περιτυλίγματος

To ΓΝ Κατερίνης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ», με κριτήριο κατακύρωσης (την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής)και συνολικού προϋπολογισμού 9741,5144 με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 03-07­-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου, 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 03-07-2020 ημέρα Παρασκευή. Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr, στη Διαύγεια, καθώς και στο Μητρώο Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ).

Προηγούμενο Κέντρα Ικανοτήτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας