Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης (την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. O προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 21.564,0403€ χωρίς ΦΠΑ ή 26.739,41 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30-9-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

30-09-2020 (πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

30-9-2020 στις 11:00πμ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

6ο Χιλ. Κατερίνης-Αρωνά

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ :30192700-8

ΚΑΕ

1261

ΦΠΑ

24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

21564,0403€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

26.739,41€

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

6ο ΧΙΛ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΩΝΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΕΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

3 ΜΗΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

17-9-2020

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 120 ΗΜΕΡΩΝ

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας
Διεύθυνση: 6ο χιλ. Κατερίνης – Αρωνά, 60100 Κατερίνη
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2351350347, 2351352849

 

Προηγούμενο Επιλέξιμοι ΚΑΔ στην δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας