Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης / Ψυχιατρικός Τομέας – Προµήθεια ανταλλακτικών μελανωτήρων

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης (την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΤΗΡΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψυχιατρικού Τομέα.O προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 10474,9€ χωρίς ΦΠΑ ή 12988,876 € με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00π.μ., στο γρ. προμηθειών του Νοσοκομείου, από την αρμόδια επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, μέχρι τη 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη ώρα πριν της 11:00π.μ.(πριν την ώρα έναρξης του διαγωνισμού).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης – Ψυχιατρικός Τομέας

Διεύθυνση: 6ο χιλ. Κατερίνης -Αρωνά, 60100 Κατερίνη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2351350347, 2351352849,2351350376

ΕΜΑΙL: promith1@1142.syzefxis .gov.gr   

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το κείμενο της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psynpo.gr.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.

Προηγούμενο Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια εντύπων και αφισών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας