Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ     

Δίου-Ολύμπου

Διακηρύττει ότι:

 

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή  η προμήθεια «Προμήθεια αδρανών υλικών» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 26346,60¤. Η συνολική διάρκεια της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες . 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03-9-2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 08.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους.      

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε δύο επί τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ ήτοι 429,00¤, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων.

          Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dionolympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή.

 

Προηγούμενο Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού Φ.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας