Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών, συντήρηση – επισκευή των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων του δήμου

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή η «προμήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών και η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού με τον ΦΠΑ 31.488,00ευρώ  Η συνολική διάρκεια της προμήθειας εργασίας ορίζεται μέχρι της 31-12-2015 με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) μήνα υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης  των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-11-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.15 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους.  

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε σε μία ή σε περισσότερες ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην 34/2015 μελέτη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε δύο επί τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για κάθε ομάδα,  κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dionolympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

 Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Προηγούμενο Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου στη 1η Συνάντηση Βαλκανικών Επιμελητηρίων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας