Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού

Αγαπητά μέλη, ο Δήμος Κατερίνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό του ά. 117 του Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή(χαμηλότερη τιμή).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16-9-2019 ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 1 Τ.Κ. 60133 Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 423/2019 απόφαση ΟΕ.

Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα με ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι: Φωκίων Κωνσταντίνου (τηλέφωνο: 2351 350 520, φαξ: 2351 350 470 και email:konstantinou@katerini.gr) και Κωνσταντίνος Ζαγούλας (τηλέφωνο: 2351 350 535, φαξ: 2351 350 470 και email: zagoulas@katerini.gr).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr).

                                                                                                                        Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κατερίνης

α.α

Ντούρος Δημήτριος

 

Όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή .rar εδώ

Προηγούμενο Δήμος Δίου-Ολύμπου – Κατασκευή έργου: Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας