Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια εντύπων και αφισών

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κατερίνης. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει: Την προμήθεια εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 5.500,00 € (πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) με ΦΠΑ 24%. Η παράδοση των εντύπων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 24 Νοεμβρίου 2019 χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Τμήμα Προγραμματισμού (1ος όροφος), Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 601 34, Κατερίνη, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, δηλαδή έως την 23.10.2017, ώρα 13.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλέφωνο 2351350523 (κ. Κοσμαδάκης), καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 έως 14:00. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με αποδεικτικό και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr ).

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης / Ψυχιατρικός Τομέας – Προµήθεια γαντιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας