Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος κατερίνης – Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι o Δήμος Κατερίνης προσκαλεί για την υποβολή προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την διενέργεια με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019», προϋπολογισμού 337.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με αρ. μελ. 41/2019.

Η προσφορά (δικαιολογητικά /τεχνική-Οικονομική), θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα (αριθμός συστήματος 77662). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αριθ. 14513/10-4-2019 διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/8/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή που διενήργησε τον διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/8/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η παρούσα εκτός από το ΕΣΗΔΗΣ ως έγγραφο της σύμβασης θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.katerini.gr  με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.Όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε  εδώ

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για την 26η Διεθνή Έκθεση Τιράνων, 23-26 Νοε. 2019

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας