Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δημοτική Ενότητα Δίου – Προμήθεια απορριμματοφόρου

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την συμφερότερη προσφορά η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΥ» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 73.800,00¤. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08-6-2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09.30π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352350148, Γραφείο προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dionolympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Προηγούμενο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η ροή κινητικότητας του Erasmus+ στην Ιταλία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας