Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη

Ο Δήμος Κατερίνης

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα Σμίξη» εκτιμώμενης αξίας 8.467,74 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.121/2019

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με συνολικό προϋπολογισμό 8.307,70 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (διενέργειας του διαγωνισμού) ορίζεται 10 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται κατά την παραπάνω ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή αποστέλλονται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ταχυδρομικώς ή με άλλον τρόπο (ορίζεται αναλυτικά στη διακήρυξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου www.katerini.gr.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Αντ. Κατσάρας και Β. Γκουτζιούλης στα τηλέφωνα: 2351 350 456 και 461.

 

 

Σχετικά έγραφα

Προηγούμενο Λήξη υποβολών Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας