Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Εκλογές Επιμελητηρίου – Ανακοίνωση

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αριθ.Πρωτ.6/21-6-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Πιερίας γνωστοποιεί στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  του Επιμελητηρίου Πιερίας, θα γίνουν στις  28,29 & 30   Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3419/2005 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ.372/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν  συμπληρώσει ένα χρόνο  από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010.

Η εξόφληση οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 και μέχρι πέρατος του νομίμου ωραρίου εργασίας στις 2,30 μ.μ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) καθώς και οι Α.Ε., και ΕΠΕ και Συνεταιρισμοί εκπροσωπούνται ως ακολούθως:

  • Οι ΟΕ και ΕΕ μέχρι και δύο ομόρρυθμους εταίρους
  • Οι ΕΠΕ μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή έναν διαχειριστή και έναν εταίρο
  • Οι ΑΕ με τρία μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
  • Για τα Υποκαταστήματα ο διευθυντής αυτού ή ο αναπληρωτής του
  • Για αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή αντίκλητος υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
  • Οι Συνεταιρισμοί από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

Οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων θα ψηφίζουν προσκομίζοντας κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών ενώπιον της Εκλογικής Επιτροπή, εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το εκλογικό δικαίωμα  ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια.

Κατάλογος των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων , που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους(εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προυποθέσεις) στα γραφεία του Επιμελητηρίου όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για να ενημερωθούν σχετικά με το Τμήμα Κατάταξης και τις τυχόν Οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Για περισσότερες  πληροφορίες στην Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Προηγούμενο Απονομές Πιστοποιητικών Εξειδίκευσης σεμιναρίων του Α’ εξαμήνου του 2011

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας