Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΚΕΔΑ/ΣΚ – Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του

Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής, για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών θερινής λειτουργίας του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) μήνες χωρίς δυνατότητα ανανέωσής της. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (23.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΜΠΨ6-ΜΗ2

ΑΔΑΜ: 21PROC008490559

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A0%CE%A86-%CE%9C%CE%972

Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/05/2021

Προηγούμενο ΕΕΤ – Διαβίβαση στοιχείων (ΕΩΣ ΤΗΝ 6η ΜΑΪΟΥ 2021) αξιογράφων στο πλαίσιο του Νόμου 4790/2021 (άρθρο 78), για την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων. Ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας