Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Νοσοκομείο Γιαννιτσών – Διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού “εκμετάλλευση κυλικείου”

Διενέργεια  δημόσιου ανοικτού  πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του κυλικείου του Ν. Γιαννιτσών, με κριτήριο αξιολόγησης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Ελάχιστο προσφερόμενο μηνίαιο μίσθωμα: Εννιά χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ  (9.270,00€).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 30-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας κατάθεσης κλειστών προσφορών: 29-07-2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 14:30 μ.μ.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Νοσοκομείο Γιαννιτσών – Γραφείο προμηθειών Ν.Μ Γιαννιτσών

Όλο το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται  στην επίσημη ιστοσελίδα του Ν. Γιαννιτσών στη διεύθυνση www.gng.gr. Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ,

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 800 έως 1400 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου:  τηλ.  23823 50522 / FAX 23820 82362 .

Γλώσσα: Ελληνική

Υπεύθυνοι: Μαρία Αρβανιτοπούλου- Χαράλαμπος Τσολακίδης

Previous HOME Design, Φθινοπωρινή Έκθεση Εσωτερικής Διακόσμησης, 11-13 Οκτ. 2019, Βουδαπέστη

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter