Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 01/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού προϋπολογισμού (ελάχιστη αξία παραχωρουμένου μηχανολογικού εξοπλισμού) δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (2.299,34) άνευ Φ.Π.Α.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Έως την 07 Φεβρουαρίου 2022 και από ώρα 08.00 έως 10:00πμ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Λ. Θρακομακεδόνων αρ. 101 ΤΚ 13671, Αχαρνές Αττικής Τηλέφωνο: 2102466900 e-mail: dte4@astynomia.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr

Χειριστές θέματος : Α/Β΄ ΖΗΚΟΣ Ιωάννης τηλ. 2102466900, Υπαρχ/κας ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ Χρήστος τηλ. 2131521508, Υπαρχ/κας ΡΑΝΤΖΙΟΣ Ευάγγελος τηλ. 2131521506.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικά αναλώσιμα)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας