Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πολεμικό Ναυτικό – Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Συστήματος Διαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ

Ανακοινώνουμε ότι το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί: Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Σύναψη Σύμβασης με Αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης Συστήματος Διαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας 241.935,48 €, Άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 6 Μάιου 2019 ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11.00 πμ.

Ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 26 Μαρτίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της διακήρυξης, παρέχονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με αριθμό καταχώρησης / αναζήτησης του αναρτηθέντος διαγωνισμού 71320, μέσω του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματοςτης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας