Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου

Ανακοινώνουμε ότι η 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, με την υπ’ αριθ. 1/2022 προκήρυξη, διενεργεί ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια – αγορά αγαθών (οπωροκηπευτικών) με κωδικό CPV: 15300000-1 (φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα),  για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της Νήσου Λέσβου.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και ειδικότερα όπως αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ειδών επί του «Δελτίου Πιστοποιήσεως Τιμών» του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Η 98 ΑΔΤΕ θα καθορίσει το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό έκπτωσης.

Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000,00 € ) περίπου.

Προϋπολογισθείσα Αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση-ανάγκες Μονάδων κ.λ.π.

Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών :

  1. Έως 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:59, ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών στην διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
  2. Έως 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00, υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε έντυπη μορφή στην διεύθυνση: Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ» Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100

Ημερομηνία-ώρα-τόπος Αποσφράγισης Προσφορών: 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης έως 1 επιπλέον εξάμηνο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή Μυτιλήνης, Τ.Κ. 81100, τηλέφωνο: 22510 33610, 33611 e-mail: str-98-adte-gepd1@army.gr καθημερινά 09:00-14:00 πλην Σαββάτου – Κυριακής.

Προηγούμενο Τα νέα μέτρα για το διάστημα από 17 έως 24 Ιανουαρίου 2022

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας