Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2021.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών, προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2021 (CPV: 50750000-7), µε κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (2.822,58 χωρίς ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των δύο (2) ανελκυστήρων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Πιερίας, από Ιανουάριο µέχρι ∆εκέµβριο 2021. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0851.01 οικονοµικού έτους 2020-2021.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά µέχρι τις 18-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ.

Την προσκλήση μπορείτε να την βρείτε παρακάτω στα σχετικά αρχεία

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ – Προμήθεια Μελανοταινιών – Τόνερ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας