Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Συνοδευτική επιµόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη»

Το Επιµελητήριο Πιερίας ως εταίρος της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ που είναι δικαιούχος της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» µε κωδικό MIS 380432, η οποία έχει εταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους 

ΚΑΛΕΙ

Υποψήφιους αναδόχους για την εκτέλεση δράσεων επιµόρφωσης «Συνοδευτική επιµόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη» στο πλαίσιο υλοποίησης των ∆ράσεων 15 και 16 της πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας».

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο έργου «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας