Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάθεση µε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), 18 νέων δρομολογίων προϋπολογισμού 43.117,24€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της ΠΚΜ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση, κατόπιν διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, δεκαοκτώ (18) νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Eκπαίδευσης Π.Ε. Πιερίας για το σχολικό έτος 2019-2020, που προέκυψαν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους, όπως αυτά εµφαίνονται στο συνηµµένο αναλυτικό πίνακα δροµολογίων. (ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας 28ης Οκτωβρίου 40, 5ος όροφος, 601 32 Κατερίνη

19/02/2020

19/02/2020

26/02/2020 και ώρα 09:00 π.µ.

26/02/2020 και ώρα 09:30 π.µ.

 

 

Η διαπραγµάτευση θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων συνοπτικών διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης Π.Ε. Πιερίας. Οι ως άνω επιτροπή γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε την διαπραγµάτευση αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, τουλάχιστον για ένα δροµολόγιο. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δροµολογίων, η δε κατακύρωση µπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός δροµολόγια ή και για το σύνολο των δροµολογίων στον ίδιο µειοδότη. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για 4 περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.

Περισσότερα στα σχετικά αρχεία.

 

Αρχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Προηγούμενο Πρεσβεία Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντύσσελντορφ, Έρευνα για την αγορά οίνου στη Γερμανία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας