Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Απευθείας ανάθεση σύμβασης ηχητικής κάλυψης στη Γιορτή του Αγρότη, 14-15 Σεπ. 2019

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, για την συμμετοχή της Π.Ε. Πιερίας στη Γιορτή του Αγρότη που θα διεξαχθεί στην Καρίτσα Πιερίας από 14 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019, σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, σύμβασης που αφορά στην ηχητική κάλυψη της εν λόγω διοργάνωσης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Πιερίας, οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα τον Φορέα 721 και τον ΚΑΕ 9899.01. Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Οι υπηρεσίες της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να παρασχεθούν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα καθ’ όλη τηδιάρκεια της Γιορτής του Αγρότη και συγκεκριμένα για δύο (2) ημέρες, από 14 /9 έως 15 /9/2019. Η παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι τις 05/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, Ισόγειο, 28ης Οκτωβρίου 40 – Τ.Κ. 60132 Κατερίνη, στις 05/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351153 Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στη Διαύγεια και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr 

Προηγούμενο Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας