Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή της ΠΕ Πιερίας στην κάλυψη των εξόδων έκδοσης συλλογής σαρακατσάνικων παραμυθιών από το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» (υπηρεσίες εκτύπωσης)

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, µετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής, για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της συλλογής σαρακατσάνικων παραµυθιών (υπηρεσίες εκτύπωσης) από το Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν. Πιερίας «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%(4.032,25€ χωρίς ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι τις 05/08/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.00 π.µ Προσφορές που θα υποβληθούν µετά τη ανωτέρω ηµέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται. Οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της Υποδ/νσης Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας την 05/08/2019 και ώρα 09:30 π.µ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2351351238 – 245 -246. Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://pieria.pkm.gov.gr

Προηγούμενο Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας