Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Π.Ε. Πιερίας – Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2019-2020». Με προϋπολογισμό μελέτης 500.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανόμενων αναθεώρησης και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙÏΑΣ προϋπολογισμού (εργασίες, Γ.Ε. +Ο.Ε., απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 403.225,81 €.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://pieria.pkm.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο για επικοινωνία κα Δημάκη Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ Α’ βαθμό στο τηλέφωνο 2351351147, fax 2351351190.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τόπος υποβολής εντύπων δικαιολογητικών προσφορών: Η Π.Ε. Πιερίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων, 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, ΤΚ 60132 Κατερίνη

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρ/κης υποβολής προσφορών: 29-10-2019 ημέρα Πέμπτη ώρα 11.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 19-11-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26-11-2019 ημέρα Τρίτη ώρα 09.00 π.μ.

 

Σχετικά Αρχεία

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ ΕΠΕΡΓΑΣΙΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης / Ψυχιατρικός Τομέας – Προµήθεια ανταλλακτικών μελανωτήρων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας