Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συνοπτικός Διαγωνισμός – Προμήθεια τροφίμων έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει

Ο Δήμαρχος Πύδνας – Κολινδρού διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει με κριτήριο κατακύρωσης:
α) για τα ελαιόλαδα και λοιπά έλαια, είδη οπωροπωλείου και είδη κρεοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για κάθε είδος από τα ανωτέρω κατά την ημέρα παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από την υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πιερίας,
β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου και είδη αρτοποιείου, τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα ειδών, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 19/2020 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 68.312,63€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, 1ος όροφος, (τηλ.: 2353350100–121)

Μελέτη τροφίμων

Αναλυτική διακήρυξη

Περιληπτική διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.doc

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.doc

 

Προηγούμενο Συνεδρίαση Διοικητικής Επιτροπής Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μέσω τηλεδιάσκεψης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας