Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής» του 424 ΓΣΝΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

 

A/A

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  ΑΝΘΣΤΗΣ (ΔΥ)  ΜΟΛΟΧΑ ΣΟΦΙΑ, ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ                                           

ΤΗΛ : 2310381080 – 2310382049 – 2310381074                                                       email: 424-gsne-grprom@army.gr

2

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

424 ΓΣΝΕ –  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’  117/2021

3

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27 Ιουλίου 21 , ημέρα   Τρίτη  και ώρα 13:00μμ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28 Ιουλίου 21 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ

5

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής», CPV: 33112200-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Προηγούμενο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητηρίο: Ανακοίνωση από την Ένωση Λιβανέζων Βιομηχάνων (προϊόντα τροφίμων)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας