Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής» του 424 ΓΣΝΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

 

A/A

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,  ΑΝΘΣΤΗΣ (ΔΥ)  ΜΟΛΟΧΑ ΣΟΦΙΑ, ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ                                           

ΤΗΛ : 2310381080 – 2310382049 – 2310381074                                                       email: 424-gsne-grprom@army.gr

2

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

424 ΓΣΝΕ –  Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’  117/2021

3

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27 Ιουλίου 21 , ημέρα   Τρίτη  και ώρα 13:00μμ

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28 Ιουλίου 21 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ

5

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 117/2021, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής», CPV: 33112200-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Προηγούμενο Ανακοίνωση από την Ένωση Λιβανέζων Βιομηχάνων (προϊόντα τροφίμων)

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας