Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου – 1.Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υποδομών – 2.Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχείριση και λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ 295466 η χρηματοδότηση της οποίας καλύπτεται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007 -2013 (Άξονας προτεραιότητας 7- Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ και Κωδικός Προτεραιότητας 51- Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας), ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών:

1) «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υποδομών» (Προϋπολογισμός τμήματος 50.000,00€).

2) «Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου» (Προϋπολογισμός τμήματος 22.000,00€).

Συνολικός προϋπολογισμός: 72.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το έργο έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2010/ΣΑΕΠ 008/8 με κωδικό 2010ΕΠ00880035 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διάρκεια των συμβάσεων: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη της προγραμματικής περιόδου ήτοι μέχρι τις 31/12/2015.

Προηγούμενο Παρουσίαση του Προγράμματος EUROFRESH FRUITS στο Επιμελητήριο Πιερίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας