Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Αξιοποίηση Υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΜ) ΤΜΗΜΑ Δ´, με την υπ’ αριθμ. 02/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει  ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (161.980,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΙΔΗ: Υλικά Ιματισμού, ΠΟΕ Οχήματα – Μηχανήματα – Ρ/M – Φορτηγά – Δίκυκλα, ΠΟΕ Ελαστικά Οχημάτων – Α/Φ, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Ωρολόγια ROLEX, Παλαιοσίδηρος, Κενοί Κάλυκες Σιδήρου, Ορείχαλκος, ΠΟΕ Συσσωρευτές, ΠΟΕ Υλικά Υγειονομικού, ΠΟΕ Κράνη ΚΕVLAR.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ηλεκτρονική Πλειοδοτική Δημοπρασία. Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27 Απριλίου 2022 (από 09:00 έως 12:00 π.μ.)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 4 Απριλίου 2022 (14:00 μ.μ.)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: 4 Απριλίου 2022 (14:00 μ.μ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106571758-1764 Φαξ: 2106573149 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr Κωδικός NUTS: EL301

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ: www.geetha.mil.gr www.haf.gr  www.army.gr  https://diavgeia.gov.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης και Ανθστής (ΥΠ) Γρηγόριος Ασπρομάτης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8941758-1764, (Σταθερό) 210- 6571758-1764.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προηγούμενο XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» – Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας