Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 08/2022 Διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με θέμα:  «Παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», (Α.Δ.Α. ΡΞΤΕ46ΜΤΛΒ-42Ξ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Α΄ Τμήμα: Συσσωρευτές οχημάτων διαφόρων τύπων, Β΄ Τμήμα: Αλουμίνιο (σκληρό)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV):  Α΄ Τμήμα: 31431000 & Β΄ Τμήμα: 14721000-1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Α΄ Τμήμα: 4.000 κιλά & Β΄ Τμήμα: 1.000 κιλά

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κιλό ανά Τμήμα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ., ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ): Η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι 4.300,00€ άνευ Φ.Π.Α., ως αναλύεται ακολούθως: Α΄ Τμήμα: 0,85€ ανά κιλό (3.400,00€) & Β΄ Τμήμα: 0,90 € ανά κιλό (900,00€).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/12/2022 & ΩΡΑ 14:00΄

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Θ. 136 71,  Τηλέφωνο 210-2460761 & 210-2466900 (PoL: 1725110 & 1725183), Email: dte@astynomia.gr, URL: www.astynomia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αστυνόμος Β΄ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ Ευανθία & Αστυνόμος Α΄ ΝΑΣΗΣ Δημήτριος.

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων για Κλιβάνους Ατμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας