Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια κηροζινοφόρου οχήματος έως 5.000 λίτρων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 65/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη και εκτέλεσης σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια κηροζινοφόρου οχήματος έως 5.000 λίτρων».

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/3γ {οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ [Στρατόπεδο Ανχη (ΜΧ) Ευάγγελου Γαζή]} καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Λοχαγό (ΤΧ) Νικόλαο Σπυράκη, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3144-3020, στην τιμή των είκοσι τριών ευρώ και δέκα λεπτών (23,10 €) ανά αντίγραφο.

Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία: «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 65/23 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ» και αποστολή της εν λόγω απόδειξης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: str-asdys-dpm3@army.gr

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρούφ). Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Τα διευκρινιστικά ερωτήματα/αιτήματα δύναται να υποβληθούν εγγράφως σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Προσφορών).

Αρμόδιο τμήμα είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ. Τηλέφωνα επικοινωνίας (+30) 210 348 3144-3020 και e-mail: str-asdys-dpm3@army.gr, (μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 65/23 «Προμήθεια Κηροζινοφόρου Οχήματος έως 5.000 Λίτρων»).

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr  και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων στρατιωτικών σχολών Ν. Αττικής (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας