Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ: Α. «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Πύργου – Πυροβόλου Αρμάτων LEO2» Β. «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2»

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, θα πραγματοποιήσει  τους παρακάτω Δημόσιους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς:

Α. Με την υπ’ αριθμ. 08/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 3 ετών, με θέμα: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Πύργου – Πυροβόλου Αρμάτων LEO2».

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Β. Με την υπ’ αριθμ. 09/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 3 ετών, με θέμα: «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2»

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 28η Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η περίληψη των διακηρύξεων δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας