Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “Θησέας” – Ανακοίνωση Παράτασης δύο (2) Διαγωνισμών (Προμήθεια Συλλογών Αναβάθμισης του τυφεκίου / Προμήθεια Διακοσίων (200) Κρανών)»

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ 3β & ΤΜΗΜΑ 3δ (ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ), ενημερώνει αντίστοιχα για την παράταση των παρακάτω διαγωνισμών:

Α) Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 23/22, για την Προμήθεια Βελτίωση Υφιστάμενου Τυφεκίου G3 (Προμήθεια Συλλογών Αναβάθμισης του τυφεκίου)»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 09 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3459946/210 483228, FAX: 210-3454603), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7ο ΤΜ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483161 / 210 348 3236.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 10 Αυγούστου 20 22, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 3483161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Χειριστής θέματος: Τχης (ΥΠ-Π) Παναγιώτης Καρτάλος, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β, τηλ. 210 3483226.

Β) Παροχή Διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό Υπ’ Αριθ. 26/22, για την «Προμήθεια Διακοσίων (200) Κρανών Ιπταμένου Νέου Τύπου»

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3459946/210 3483228, FAX: 210-3454603), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7ο ΤΜ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103483161 / 2103483235.

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 11η

 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 3483161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Χειριστής θέματος: Λγός (ΥΠ) Γεώργιος Τούλας, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/ 3δ, τηλ.: 2103483225.

Προηγούμενο 424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια αλατιού αποσκληρυντών Νο2

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας