Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «Θησέας»: Προμήθεια εξοπλισμού (μηχανήματα Μηχανικού) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Ανακοινώνουμε ότι η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «Θησέας»/Γ’ Κλάδος/Διεύθυνση Προμηθειών/Τμήμα 7 με την υπ’ αριθμ. 49/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια εξοπλισμού (μηχανήματα Μηχανικού) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 177495.

Η σχετική διακήρυξη κοινοποιείται στις ιστοσελίδες www.dideap.mil.gr και www.army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr ).

Προηγούμενο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας