Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Α. Προμήθεια Φανελών Πολυεστερικών Κοντομάνικων | Β. Προμήθεια Φερμουάρ | Γ. Προμήθεια Α΄ Υλών για Παραγωγή Χρωμάτων

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, θα πραγματοποιήσει  τους παρακάτω Δημόσιους Ανοικτούς Διαγωνισμούς:

Α. Με την υπ’ αριθ. 27/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια Φανελών πολυεστερικών κοντομάνικων για κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ, μαθητών παραγωγικών σχολών και περιοδικής χορήγησης στελεχών για τα έτη 2025-2027», με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού (1.155.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 349692.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την  24η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Β. Με την υπ’ αριθ. 28/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια Φερμουάρ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής ειδών ιματισμού του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025-26», με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού (298.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 349698.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την  24η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Γ. Με την υπ’ αριθ. 29/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια Α’ Υλών για κάλυψη αναγκών του διακλαδικού προγράμματος παραγωγής χρωμάτων του 691 ΒΕΒ», με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού (1.172.400,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 349696.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την  24η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6423 ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας