Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ» Προμήθειες: Α. Συσκευών Παροχής Οξυγόνου, Β. 50 (πενήντα) Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90, Γ. Μονάδας Υδροβολής Υλικών

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι το η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, θα πραγματοποιήσει  τους παρακάτω Δημόσιους Ανοικτούς Διαγωνισμούς:

Α. Με την υπ’ αριθμ. 14/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 7ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος και Ρυθμιστές Πλευστότητας», με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 16η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Β. Με την υπ’ αριθμ. 15/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια 50 (πενήντα) Κρανών Ιπταμένου Ε/Π ΝΗ90», με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 16η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Γ. Με την υπ’ αριθμ. 16/2024 Διακήρυξη προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με θέμα: «Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 14η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), κα ταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

ΝΕΟ τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6317 ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο ΜΕΡΥΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Προμήθειες: 1. Ειδών Ιματισμού, Υπόδησης και Εξάρτησης, 2. Νωπών Κρεάτων & Πουλερικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας