Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 16/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης», (κωδικός ΝΑΤΟ F-67) για την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ καθώς και των υποστηριζόμενων από αυτό κλάδων και αρχών.

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριάντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (37.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων κρατήσεων, απαλλασσόμενου του ΦΠΑ, τελών και λοιπών δασμών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:15.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483136. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου (email: str-asdys-dpm2@army.gr ).

Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο Διερεύνηση της Προοπτικής, των Δυνατοτήτων & των Τρόπων Αξιοποίησης του Ολύμπου σε Αναπτυξιακή Κατεύθυνση

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας