Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια δερμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβύλων του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 11/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με θέμα: «Προμήθεια δερμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβύλων του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026».

Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προϋπολογισμού ύψους: πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (5.290.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 346725.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 12 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 18 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στα νέα τηλέφωνα του τμήματος: 210 749 6423 – 6418.

Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (Ο) Δημήτριος Κερμελής email: str-asdys-dpm3@army.gr

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Real Estate: Ανθεκτικότητα της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Μιλάνο 

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας