Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ

Αγαπητά μέλη,

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ) «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 10/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό 1ο Επαναληπτικό Διαγωνισμό για τη σύναψη και εκτέλεσης Σύμβασης, για το πρόγραμμα με θέμα: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ».

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι:  01 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣ ΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 02 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 348 3161).

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις δύναται να υποβληθούν εγγράφως σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Προσφορών). Αρμόδιο τμήμα είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, (Τμήμα Οχημάτων – Μηχανημάτων).

Τηλέφωνα επικοινωνίας (+30) 210 348 3144 3020 και e-mail: str-asdys-dpm3@army.gr (μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 10/24 «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού 700 ΣΕ»).

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, email: str-asdys-dpm7@army.gr

Προηγούμενο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας