Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Πληρωμών μέσω Τερματικών Συσκευών (POS) και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (INTERNET BANKING) στις Στρατιωτικές Υπηρεσίες

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 13/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια Υπηρεσιών Εκκαθάρισης Πληρωμών μέσω Τερματικών Συσκευών (POS) και Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (INTERNET BANKING) στις Στρατιωτικές Υπηρεσίες».

Κριτήριο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (840.000,00€) απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186761.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 27η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 3483015. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΔΒ) Αριστείδης Μαλακός (email: str-asdys-dpm4@army.gr ).

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: str-asdys-dpm7@army.gr ).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου (τζάκετ παραλλαγής Ν/Τ)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας