Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια χειμερινών υπνόσακων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» / Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 06/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια χειμερινών υπνόσακων» για κάλυψη αναγκών ενεργών μονάδων, ασκήσεων (εθνικής κλίμακας – μετεκπαίδευσης εφεδρείας), αποστολών εξωτερικού, μαθητών παραγωγικών σχολών – εξερχομένων Ανθλγων / Λχιων και νεοπροσληφθέντων ΕΠΟΠ – ΟΒΑ, με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: ενός εκατομμυρίου, πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.584.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184883

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22η  Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 Αποσφράγιση των προσφορών η 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 2103483224. Υπεύθυνη επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΥΠ) Γεώργιος Πατσούρας (email: str-asdys-dpm3@army.gr ).

Προηγούμενο ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ”: Προμήθεια ατομικών αδιάβροχων εκστρατεία (poncho) με σακίδιο συσκευασίας παραλλαγής

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας