Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 52/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με θέμα: «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων»,  για το υποπρόγραμμα «προμήθεια φορητών αναδιπλούμενων στόχων για την εκπαίδευση των πληρωμάτων αρμάτων» και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, Τ.Κ. 17778). Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 25η Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 348 3161).

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, Τ.Κ. 17778) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο χειριστή, Ταγματάρχη (ΠΖ) Θεόδωρο Χατζηπαναγιωτίδη στο τηλ. (+30) 210 348 3015 – 3148], στην τιμή ποσού ύψους είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (27,60 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους ΓΟ της διακήρυξης.

Τα διευκρινιστικά ερωτήματα/αιτήματα δύναται να υποβληθούν εγγράφως σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Προσφορών).

Αρμόδιο τμήμα είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4β. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3015 – 3148, e-mail: str-asdys-dpm4@army.gr (μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 52/23 «Προμήθεια φορητών αναδιπλούμενων στόχων για την εκπαίδευση των πληρωμάτων αρμάτων».

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr ) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Προηγούμενο 4η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ» : Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας