Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ: Πέντε προκηρύξεις διαγωνισμών

1.«Προμήθεια Πτυσσόμενου Συρματοπλέγματος Τύπου Κονσερτίνας Φ.090»

  Αγαπητά μέλη,

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 35/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Πτυσσόμενου Συρματοπλέγματος Τύπου Κονσερτίνας Φ.090» και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

  Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6288, ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

  Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6367.

  Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ., καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

  Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

  Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4δ στη νέα μας διεύθυνση [οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή – Αττικής (Στρατόπεδο Στργου Νικολάου Ζορμπά)] καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα ε κτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινω νία με τον αρμόδιο χειριστή: Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Ρήγα Βρεττό, στα τηλέφωνα του τμήματος (+30) 210 749 6140-6145, στην τιμή των είκοσι τριών ευρώ και δέκα λεπτών (23,10 €) ανά αντίγραφο.

  2. «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υποβρυχίων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού Τύπου RD2 (ROTINOR DIVEJET)»

  Αγαπητά μέλη,

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 33/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει σχετικό, Διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 6ετούς

  διάρκειας με έναν οικονομικό φορέα του προγράμματος με θέμα: «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υποβρυχίων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού Τύπου RD2 (ROTINOR DIVEJET)» καιμε κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

  Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 23η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6288, ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

  Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6367.

  Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr –  ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

  Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4δ στη νέα μας διεύθυνση [οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή – Αττικής (Στρατόπεδο Στργου Νικολάου Ζορμπά)] καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Δημήτριο Παπαϊωάννου, στα τηλέφωνα του τμήματος (+30) 210 749 6140-6145, στην τιμή των είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (25,50 €) ανά αντίγραφο.

  Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, (email: str-asdys-dpm7@army.gr).

  3.«Αναβάθμιση [3.080 τεμ. (3,40μ. x 3,40μ.)] Δικτύων Παραλλαγής Προηγμένης Τεχνολογίας»

  Αγαπητά μέλη,

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 32/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης σύμβασης με «Ανοικτή Διαδικασία», με θέμα: «Αναβάθμιση [3.080 τεμ. (3,40μ. x 3,40μ.)] Δικτύων Παραλλαγής Προηγμένης Τεχνολογίας» και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

  Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 23η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6288, ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

  Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6367.

  Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

  Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4δ στη νέα μας διεύθυνση [οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή – Αττικής (Στρατόπεδο Στργου Νικολάου Ζορμπά)] καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Λοχαγό (ΔΒ) Ειρήνη Καμπαρίδου, στα τηλέφωνα του τμήματος (+30) 210 749 6212-6145, στην τιμή των είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (24,60 €) ανά αντίγραφο.

  Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

  5. «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τους Προωθητές Γαιών Μονάδων-Αν. Υπομονάδων ΜΧ»

  Αγαπητά μέλη,

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης

  Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 34/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό, Σύναψης Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τους Προωθητές Γαιών Μονάδων-Αν. Υπομονάδων ΜΧ» και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

  Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24η  Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6288, ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

  Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6367.

  Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ., καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

  5.«Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για Μηχανήματα και Ειδικά Οχήματα ΜΧ»

  Αγαπητά μέλη,

  Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης

  Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), με την υπ’ αριθμ. 36/2024 Διακήρυξη, προκηρύσσει Διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για Μηχανήματα και Ειδικά Οχήματα ΜΧ» και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

  Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 25η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ. Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6288, ή εναλλακτικά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.

  Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 749 6367.

  Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ www.army.gr και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

  Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

  Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4δ στη νέα μας διεύθυνση [οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή – Αττικής (Στρατόπεδο Στργου Νικολάου Ζορμπά)] καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα ε κτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Ανθυπολοχαγό (ΥΠ-Π) Άρτεμη Ανδρεάδη, στα τηλέφωνα του τμήματος (+30) 210 749 6207-6237, στην τιμή των είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (23,40 €) ανά αντίγραφο.

  Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4δ στη νέα μας διεύθυνση [οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή – Αττικής (Στρατόπεδο Στργου Νικολάου Ζορμπά)] καθημερινά από 09:00 έως 14:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο χειριστή: Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Ρήγα Βρεττό, στα τηλέφωνα του τμήματος (+30) 210 749 6140-6145, στην τιμή των είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (23,40 €) ανά αντίγραφο.

  Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 749 6367, email: str-asdys-dpm7@army.gr

  Προηγούμενο Γραφείο ΟΕΥ στο Τόκιο: Semicon Business Mission, 9-13 Δεκεμβρίου 2024

  Ακολουθήστε μας

  Επικοινωνία

  28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

  Δευτέρα – Παρασκευή:
  07:30 – 15:30

  Δευτέρα – Παρασκευή:
  07:30 – 14:30

  Newsletter

  Εγγραφείτε στο newsletter μας