Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ – Προμήθεια θραυσματοβόλων ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18Α1 CLAYMOR

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’ αριθμ. 40/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης για το υποπρόγραμμα με θέμα: «Προμήθεια θραυσματοβόλων ναρκών κατευθυνόμενης διεύθυνσης τύπου Μ18Α1 CLAYMOR», με ανοιχτή διαδικασία και κεθτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 07 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 08 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ τηλέφωνο (+30) 210 348 3161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους ΓO και ΕO της εν λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο χειριστή μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3β, οδός: Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ [Στρδο Ανχη (ΜΧ) Ευάγγελου Γαζή] καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, από τον αρμόδιο χειριστή: Λοχαγό (ΥΠ-Π) Ιωάννη Καπρέλη στο τηλέφωνο (+30) 210 348 3226], στην τιμή ποσού ύψους είκοσι οκτώ ευρώ (28,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους ΓΟ της διακήρυξης.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr ) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και αποστέλλεται στην “Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος” καθώς και στη “Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ)” για την ενημέρωση των μελών τους.

Προηγούμενο 6η ΥΠΕ – Αντιδραστήρια για εξετάσεις με αναλυτές αίματος

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας